De stichting

Stichting Joop Sjollema wil zich inzetten voor een bredere bekendheid van de Nederlandse kunstenaar Joop Sjollema (1900-1990)

In de vorige eeuw gold Sjollema als een talentvol graficus en begenadigd portrettist. Tijdens de wederopbouw maakte hij omvangrijke monumentale kunstwerken voor grote nieuwbouwprojecten. Sjollema leefde voor zijn werk. Vrijwel tot aan zijn dood bleef hij vrij werk maken.

Behalve als beeldend kunstenaar profileerde Sjollema zich ook als kunstcriticus en organisator. Zo schreef hij regelmatig voor het tijdschrift Kroniek van kunst en cultuur en volgde hij in 1949 Kees Verwey op als voorzitter van de Nederlandse Aquarelistenkring. Hij vervulde deze functie tot 1957.

In de jaren zestig zette hij zich in voor de uit de gratie geraakte klassiek moderne schilder- en beeldhouwkunst. In de humaniste Henriette Polak vond hij in deze strijd een metgezel. Met financiële steun van haar kon Sjollema een stichting oprichten die tot doel had een museum voor deze Nederlandse kunst op te richten. Dit resulteerde in 1975 tot de opening van Museum Henriette Polak in Zutphen.

Tegenwoordig is er relatief weinig aandacht voor deze veelzijdige kunstenaar. Tot op de dag van vandaag ontbreekt er een uitgebreide monografie over zijn kunstenaarschap. De Stichting Joop Sjollema wil het kunstenaarschap van Joop Sjollema onder de aandacht brengen, zijn werk voor de toekomst behouden en zich inzetten zijn werk regelmatig solo of in kunsthistorische context in Nederlandse musea tentoon te stellen.

Voor meer informatie zie ook de pagina's over doelstellingactiviteiten en bestuur.