Activiteiten

Activiteiten van de stichting zijn:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een website en het stimuleren en faciliteren van publicaties en tentoonstellingen over Joop Sjollema
  • Het inventariseren van het complete oeuvre van Joop Sjollema en digitaal toegankelijk maken van zijn oeuvre
  • Het behouden van kunstwerken van Joop Sjollema voor de toekomst, d.m.v. het creëren van depotruimte voor kunst van Joop Sjollema dat uit nalatenschappen of andere verzamelingen vrijkomt
  • Het verzamelen van (kunstenaars)documentatie dat verder inzicht geeft in de persoon Joop Sjollema
  • Het samenwerken met stichtingen die zich inzetten voor het breder bekendmaken van kunst en kunstenaars die verwant zijn aan Joop Sjollema, zoals Stichting Otto B. de Kat, Jeanne Oosting Stichting, Stichting Buning-Brongers, Stichting Wim Oepts etc.

Uitgave monografie
De Stichting Joop Sjollema heeft in 2017 een monografie uitgegeven met een overzicht van het leven en werk van Joop Sjollema. Het boek is uitgegeven door uitgeverij De Weideblik, auteurs zijn Lies Netel en Ton den Boom die het leven van Joop Sjollema, werk en receptie beschijven op grond van literatuuronderzoek en analyse van beschikbare bronnen. De publicatie heeft de vorm van een mooi "tafelboek".

Contactformulier
Wilt u op de hoogte bliven van onze activiteiten? Laat het ons weten via het contactformulier.

Invetarisatie werk
Heeft u werk van Joop Sjollema of weet u waar werk van hem te zien is? Help mee met inventariseren. Wij houden u graag op de hoogte.

Netwerk
Bent u geïnteresseerd in figuratieve naoorlogse kunst, bent u kenner van het werk van Joop Sjollema of zijn tijdgenoten? Meldt u dan aan als netwerk- of kennispartner. Samen weten we meer dan alleen.