Sjollema, een bekende onbekende in de Nederlandse kunst

Het boek Sjollema, een bekende onbekende in de Nederlandse kunst – Lies Netel is een prachtig tafelboek geworden. Het is onder andere te bestellen via de site van Uitgeverij De Weideblik

Joop Sjollema (1900-1990) studeerde in 1923 in Utrecht af als jurist, maar schreef zich meteen in bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam: hij had besloten kunstenaar te worden en wilde – in lijn met de socialistische idealen van zijn tijd – ‘maatschappelijk gericht en voor ieder verstaanbaar werk’  [sjollemafoto] maken. Daar slaagde hij goed in, want in de jaren twintig en dertig voerde hij veel opdrachten uit voor monumentale wandschilderingen in scholen en openbare gebouwen en ontwierp hij tal van affiches, boekomslagen en postzegels. In retrospectief heeft Sjollema op die manier een wezenlijke bijdrage geleverd aan de visuele stoffering van het interbellum.

In de jaren veertig ontwikkelde Sjollema zich tot een veelgevraagd portrettist van o.a. schrijvers (Martinus Nijhoff) en kunstenaars (Jan Wiegers). Ook na de Tweede Wereldoorlog, tot in de jaren zeventig, maakt hij portretten van o.a. Kees Verwey, Sonia Gaskell en Theun de Vries. Veel van deze portretten zijn openbaar kunstbezit. [mensinga] Al in de jaren dertig werd Sjollema tevens actief als kunstbeschouwer en essayist. Hij schreef met name beschouwend proza over de ‘Hollandse traditie’ en kunstenaars met wie hij verwantschap voelde. Dankzij een portretopdracht raakte hij bevriend met Henriëtte Polak-Schwartz (1893-1974). Met haar ontwikkelde hij het plan voor een nieuw museum dat zich specifiek zou richten op kunst in de ‘de Hollandse traditie’. Het Museum Henriette Polak opende in 1975 zijn deuren en verschaft sindsdien een podium aan kunstenaars die werken in deze traditie. Sjollema wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de collectie van dit museum.

Zijn kunstenaarschap én de maatschappelijke rol die Sjollema in de kunstwereld vervulde, rechtvaardigt hernieuwde aandacht voor zijn werk. Vandaar deze publicatie, geschreven door Lies Netel en met bijdragen van Willem den Ouden en Ton den Boon. Deze publicatie werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Joop Sjollema en het De Gijselaar-Hintzenfonds en particuliere donaties. 

Tags