Kunst van de wederopbouw in Nederland 1940-1965

In september 2013 verscheen een prachtig en rijk geillustreerd boek over de de Kunst van de wederopbouw in Nederland, Het werk van Joop Sjollema wordt op p.62 als eerste beschreven onder het thema Glaskunst.Hier leest u meer over het boek en vindt u de bestelgegevens.

Kunst van de wederopbouw in Nederland 1940-1965
Experiment in opdracht
Auteur:Frans van Burkom, Yteke Spoelstra, Simone Vermaat
Uitgever:nai010 uitgevers
ISBN:978-94-6208-091-1

In de wederopbouwperiode (1940-1965) werden veel bouwwerken voorzien van kunstwerken. Muurschilderingen, mozaïek, glas-in-lood en (wand)tapijten werden speciaal ontworpen voor een bepaalde plek op, in of aan een gebouw. Na jaren van veronachtzaming en sloop, groeit nu de publieke belangstelling voor de wederopbouwperiode en haar bijzondere erfgoed. Deze publicatie vertelt het verhaal van de opkomst, bloei en teloorgang van de wederopbouwkunst in Nederland.

Kunstenaars zoals Dick Elffers, Wally Elenbaas, Louis van Roode en Karel Appel streefden in de sobere naoorlogse jaren naar een synthese van kunst en architectuur. Dit ideaal hing samen met het verlangen naar een collectieve en samenbindende kunst voor een samenleving die moest herstellen van de gevolgen van de oorlog. Bijzondere technieken zoals sgraffito en glasin- beton werden herontdekt of nieuw ontwikkeld. Dit boek bevat portretten van kunstenaars, kunstwerken, interviews, technieken en historisch en recent beeldmateriaal.

Bestellen

Help mee de overgebleven kunstwerken in kaart te brengen
Om de nog aanwezige kunstwerken op waarde te kunnen schatten, werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed al enkele jaren aan een overzicht van monumentale kunst in Nederland. Voor deze inventarisatie is een website ingericht: www.helpwandkunstopsporen.nl. Kent u een wandkunstwerk uit de wederopbouwperiode? Maak er een foto van, ga naar de website en voeg uw foto hieraan toe.