Uitgave monografie

Uitgeverij de Weide blik

De Stichting Joop Sjollema is voornemens een monografie uit te geven met een overzicht van het leven en werk van Joop Sjollema.

Ton den Boon van uitgeverij De Weideblik in gevraagd op grond van literatuuronderzoek en analyse van beschikbare bronnen meer licht te werpen op de verbindende rol die Joop Sjollema heeft gespeeld tussen de kunstenaars van zijn generatie. De publicatie moet de vorm krijgen van een mooi "tafelboek".

Wilt u meer weten over dit project of de activiteiten van de Stichting volgen, neem dan contact op via het contactformulier.

Draagt u de Sichting een warm hart toe? Wilt u helpen dit project financieel mogelijk te maken? Word dan donateur.